POTŘEBNÉ

Pro dodatečnou úprava autoskel je potřeba následná dokumentace

Certifikát potřebný k činnosti

Vydávané osvědčení k fóliím

Atest

  • Certifikát vystavený schválenou dodavatelskou Ministerstvem dopravy
  • Označení každého polepeného skla atestem schváleného typu dle aplikované fólie
  • Vydání osvědčení ke každé instalaci (zatím není nutno pro STK, není uvedeno v metodice kontroly zasklení)
  • Dodržení podmínek vyhlášky č. 341/2002 Sb. (propustnost, zejména předních skel, čelní sklo 75%, přední boční skla 70%)

K této činnosti jsem proškolen firmou Ceiba s.r.o. a používám výhradně fólie SunTek s číslem atestu 8sd 2960 které jsou evidovány Ministerstvem dopravy.

Metodika kontroly zasklení, technické parametry a propustnosti strana 16, kapitola 5.9.3.

zdroj https://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/STK/Metodiky-pro-provadeni-technickych-prohlidek-vozid

Přejít nahoru